Serveis d'Internet Javajan SL, s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://estarellas.info

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 24 de maig de 2023 i es basa en els informes d'accessibilitat web de l'Observatori d'Accessibilitat.

La data de la darrera revisió ha estat el 29 de novembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:

A través del correu electrònic info@javajan.com indicant a l'assumpte el nom de la pàgina.

Contingut opcional

Aquest lloc web: